ESPECULANT

de pura pensa SP, sense evidència / sense recolzar-se en cap dada, indici, etc., d’esma / sense comprovació experimental, sense dades o indicis que aportin una fonamentació (R-M, IEC, EC)

Ho ha dit de pura pensa; no és pas que ho hagi comprovat per cap mitjà / Va deixar anar de pura pensa una idea, que va ésser, en canvi, molt ben acollida (R-M)

a la lleugera, de cec, de fluix, de lleuger

de pensa acordada (ant.), d’esma (p.ext.), sense fonament (p.ext.), en teoria (p.ext.)