ESPECTADOR

des de la barrera SP, sense prendre part en alguna cosa (R-M)

Ells tot ho troben malament; però és molt còmode criticar des de la barrera l’actuació dels altres (R-M)

prendre part (en alguna cosa) (p.ext.)