ESPECIALMENT

en especial SP, especialment / de manera especial, concretament (IEC, *)

Va convidar a sopar tots els seus amics, en especial els més antics

en particular, en concret

en particular SP, de manera especial / concretament (R-M, IEC)

M’agrada molt la música i en particular el cant (R-M)

en especial, en concret