ESPECIALITZACIÓ

divisió de treball SN, especialització de les unitats econòmiques en una feina determinada que constitueix una part d’un procés productiu complet (EC)

Amb la divisió de treball, va arribar la professionalització

divisió del treball (v.f.)