ESPANTAT

estar amb sos cabells drets SV, estar espantat o pres de gran admiració / estar espaordit en una gran manera (A-M, EC)

No me’n puc avenir. Encara estic amb sos cabells drets (També s’usa amb els verbs quedar i restar)

estar amb els cabells de punta

posar els cabells de punta (a algú) (inv.), posar els cabells drets (a algú) (inv.)

[Mall., Men. (A-M)]

més mort que viu SA, pres d’un gran espant, d’un gran temor, etc. (IEC)

Va voler fer un vol en avioneta i va baixar més mort que viu; les cames li tremolaven de la impressió (R-M)

quedar mort, estar amb els cabells de punta

amb els ulls fora del cap (p.ext.)

no restar-li una gota de sang a les venes (a algú) O, expressió amb què es pondera l’espant o el terror d’una persona (IEC)

La pel·lícula m’ha fet patir molt, no em resta una gota de sang a les venes (També s’usa amb el verb quedar)

estar amb els cabells de punta, quedar mort, glaçar-se-li la sang a les venes (a algú)

deixar (algú) sense una gota de sang a les venes (inv.)

no tocar-li la roba a l’esquena (a algú) O, espantar-se / estar en gran angoixa o temor (EC, *)

Quan va veure aquell espectacle es va quedar que no li tocava la roba a l’esquena

no tocar-li la roba damunt (a algú), quedar mort, agafar cagalló

quedar mort SV, quedar molt sorprès o esporuguit / quedar espantat en gran manera (A-M, *)

De l’ensurt que va tenir va quedar mort i li va costar força reaccionar (També s’usa amb el verb restar i amb el modificador ben en posició preadjectival)

quedar verd, més mort que viu, no restar-li una gota de sang a les venes (a algú), no tocar-li la roba a l’esquena (a algú)

deixar mort (algú) (inv.)

quedar verd SV, espantat / restar desagradablement espaordit (Fr, *)

Ha quedat verd a causa de les amenaces que ha rebut / Estar verd de por (També s’usa amb el verb estar) (*, EC)

quedar mort, tenir cucs

tenir cagalló SV, estar espantat, tenir por

Tinc cagalló sempre que dormo sol a casa

estar amb els cabells de punta, tenir cucs, tenir els collons per corbata

agafar cagalló (p.ext.)

tenir cucs SV, estar espantat / tenir por del resultat d’alguna cosa (IEC, EC)

Quan el tren aeri va aturar-se a mig camí, tots teníem cucs però dissimulàvem la por (R-M)

cagar-se a les calces, quedar verd, tenir cagalló

tenir el cor com una llentilla SV, tenir por (R-M)

Mentre ells dos es barallaven, tots teníem el cor com una llentilla; temíem que es fessin mal de debò (R-M)

cagar-se a les calces, tenir els collons per corbata

tenir un coret com una llentia (Mall.)