ESPANTAR

deixar (algú) amb els cabells de punta SV, espaordir de gran manera (IEC)

Al barri, la notícia d’aquell assassinat va deixar tothom amb els cabells de punta / Aquell ensurt el va deixar amb tots els cabells de punta (També s’usa amb la forma deixar (algú) amb tots els cabells de punta)

posar els pèls de punta (a algú), eriçar els cabells (a algú), posar els cabells de punta (a algú), posar els cabells drets (a algú)

estar amb els cabells de punta (inv.)

deixar mort (algú) SV, espaordir algú de gran manera

La caiguda de la borsa va deixar mort el president / Em va deixar mort quan va fer aquell crit enmig de la foscor (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival)

deixar (algú) sense una gota de sang a les venes

quedar mort (inv.)

deixar (algú) sense una gota de sang a les venes SV, aterrir / produir gran por o depressió moral a algú (R-M, *)

Aquella escena de l’obra de teatre va deixar el públic sense una gota de sang a les venes / Davant d’aquell espectacle l’horror ens va deixar sense una gota de sang a les venes (*, R-M)

deixar mort (algú), gelar la sang (a algú)

no restar-li una gota de sang a les venes (a algú) (inv.)

eriçar els cabells (a algú) SV, causar espant

Són notícies que ericen els cabells a tothom / Se m’ericen els cabells quan recordo aquell espectacle esgarrifós / La notícia de l’atemptat li va fer eriçar els cabells (*, EC, *)

posar els cabells drets (a algú), posar els cabells de punta (a algú), deixar (algú) amb els cabells de punta, posar els pèls de punta (a algú)

esquivar la caça SV, espantar la caça cridant, copejant les mates, disparant, etc., per aixecar-la i empaitar-la cap a on són els paranys o els caçadors que esperen per a tirar-li (EC)

Esquivar la caça és el millor sistema per a emportar-se una peça cap a casa

fer el moro (a algú) SV, fer d’espantall, especialment a les criatures (A-M)

Sempre li ha agradat fer el moro als nens, perquè s’espantin

gelar la sang (a algú) SV, produir gran por o depressió moral (A-M)

Això gela la sang a qualsevol / Aquells fets esgarrifosos em van gelar la sang

posar els pèls de punta (a algú), deixar (algú) sense una gota de sang a les venes

gelar les sangs (a algú) (v.f.), glaçar-se-li la sang a les venes (a algú) (p.ext.)

posar els cabells de punta (a algú) SV, esfereir / causar espant (R-M, *)

Es va posar a cridar de tal manera que va fer posar els cabells de punta a tot el veïnat / Aquella pel·lícula de por li va posar tots els cabells de punta (També s’usa amb la forma posar tots els cabells de punta (a algú))

posar els cabells drets (a algú), posar els pèls de punta (a algú), eriçar els cabells (a algú)

estar amb els cabells de punta (inv.), estar amb sos cabells drets (inv.)

posar els cabells drets (a algú) SV, esfereir / causar espant (R-M, *)

La violència que emprà la policia va fer posar els cabells drets / Veure com s’esllavissava la carretera davant meu em va posar els cabells drets (R-M, *)

posar els cabells de punta (a algú), posar els pèls de punta (a algú), eriçar els cabells (a algú), deixar (algú) amb els cabells de punta

estar amb sos cabells drets (inv.)