ESPANT

no valer tant com l’espant que ha donat SV, es diu d’una persona o cosa que ha produït un gran esglai (A-M)

Trobo que no vals tant com l’espant que has donat. Ens has espantat de debò: podries haver caigut / Aquest cotxe no val tant com el regiró que m’ha donat: m’he quedat sense frens en plena autopista (També s’usa amb la forma no valer tant com el regiró que ha donat)