ESPAI

espai vital SN, superfície que cal a un grup, un poble, una nació, etc., per a poder viure amb les necessitats bàsiques satisfetes (IEC)

Hi ha moltes races d’indígenes que estan en reserves, però els falta espai vital

fer un forat (a algun lloc) SV, trobar un espai de temps per fer alguna cosa

Hauries de fer un forat a la teva agenda perquè aquesta setmana vull parlar amb tu