ESOTERISME

missa negra SN, paròdia sacrílega de la missa catòlica / paròdia de la missa catòlica celebrada per un apòstata, per a implorar un favor al dimoni, sovint acompanyada d’actes lúbrics i àdhuc de sacrificis humans (IEC, EC)

A ells els agrada celebrar una missa negra de tant en tant

màgia negra (p.ext.)