ESMUNYEDÍS

ésser car de veure SV, no deixar-se veure sinó de tard en tard (IEC)

Ets car de veure; almenys fa tres mesos que no véns a cap reunió de la junta (R-M)

trobar-se (algú) fins a la sopa (ant.), fer-se trobadís (ant.), perdre (algú o alguna cosa) de vista (p.ext.), fer-se escàpol (p.ext.), fer-se fonedís (p.ext.), perdre-li la pista (a algú) (p.ext.)