ESMERÇAR

aprofitar el temps SV, despendre el temps en coses útils (EC)

Millor que aprofitis el temps si vols acabar el projecte

perdre el temps (ant.), perdre es temps i sa llavor (ant.)