ESMENTAT

damunt dit SA, esmentat abans (R-M)

El damunt dit senyor va presentar-se a reclamar l’import de la renda / L’argument damunt dit demostra la meva tesi (R-M)

més amunt

en qüestió SP, expressió per a indicar la persona o cosa de què hom tracta / persona o cosa de què es tracta (EC, IEC)

Els terrenys en qüestió / Aquest és el tema en qüestió / El noi en qüestió no és dolent, és l’entorn (EC, *, *)