ESMENAR

salvar un error SV, fer constar al peu d’un document la validesa de l’esmena (IEC)

El treball està pràcticament acabat, només resta salvar un error

peu de pàgina (p.ext.), fer uns tocs (p.ext.), treball de llima (p.ext.)