ESMENA

treball de llima SN, retoc / treball que es fa en una obra retocant-la (R-M, IEC)

Aquesta novel·la que has escrit és prou interessant, però hi falta treball de llima; cal retocar algunes escenes (R-M)

donar l’última mà (a alguna cosa) (p.ext.), salvar un error (p.ext.), fer uns tocs (p.ext.)