ESGRIMA

de capa i espasa SP, expressió usada per a referir-se a aquelles pel·lícules, novel·les, obres de teatre, etc., que contenen combats d’esgrima fonamentals per al desenvolupament del seu argument

Li agradaven les pel·lícules de capa i espasa / És una novel·la de capa i espasa

mestre d’armes SN, mestre d’esgrima / el qui ensenya l’art de l’esgrima (IEC, EC)

La seva il·lusió és arribar a ser mestre d’armes

sala d’armes SN, sala d’esgrima / local on el mestre d’armes dóna les lliçons i on hom practica l’esgrima (IEC, EC)

Són a la sala d’armes practicant els exercicis que els ha explicat el mestre