ESGLAI

Jesús, Maria, Josep SCoord, expressió que indica esglai, sorpresa, etc., davant un esdeveniment

Jesús, Maria, Josep! Què és tota aquesta escampada de joguines per terra? Ja ho pots recollir tot!

Mare de Déu santíssima

Jesús, Maria i Josep (v.f.)

la mare del Tano quan era gitano SD, exclamació que denota sorpresa, indignació, esglai, etc.

La mare del Tano quan era gitano! No tornis a entrar a l’habitació sense fer soroll, que no et sento i m’espanto! / La mare del Tano! Quin ensurt! (Es pot ometre quan era gitano)

la mare que el va parir, la mare que el va matricular

Mare de Déu del Carme SN, expressió que indica esglai, sorpresa, etc., davant un esdeveniment

Dius que han tingut un accident? Mare de Déu del Carme!

Mare de Déu santíssima, Mare de Déu Senyor

Mare de Déu santíssima SN, exclamació de sorpresa, d’esglai, de dolor, d’alegria, etc. (EC)

Mare de Déu santíssima! I dius que encara no sap que el seu fill ha tingut un accident?

reina santíssima; Maria santíssima; verge santíssima; Jesús, Maria, Josep; Mare de Déu del Carme; Mare de Déu Senyor

Mare de Déu Senyor SN, expressió que indica esglai, sorpresa, etc. davant un esdeveniment

Mare de Déu Senyor! Quina desgràcia!

Mare de Déu del Carme, Mare de Déu santíssima, reina santíssima, Maria santíssima, verge santíssima

Maria santíssima SN, exclamació de sorpresa, d’esglai, de dolor, d’alegria, etc. (EC)

Maria santíssima! Algú hauria d’obrir-li els ulls a en Pere

Mare de Déu santíssima, reina santíssima, verge santíssima, Mare de Déu Senyor

verge santíssima SN, exclamació usada per a indicar sorpresa, esglai, dolor, alegria, etc. (IEC)

Verge santíssima! Quin horror! / Verge santa, quin ensurt! No ho tornis a fer més! (També s’usa amb la forma verge santa)

reina santíssima, Maria santíssima, Mare de Déu santíssima, Mare de Déu Senyor