ESGLÉSIA

casa de Déu SN, església / edifici consagrat al culte catòlic, a un culte cristià (EC, *)

Es troben a la casa de Déu per pregar

casa d’oració, casa del Senyor, lloc sagrat

casa professa (p.ext.)

casa del Senyor SN, església / edifici consagrat al culte catòlic, a un culte cristià (EC, *)

S’ha acostumat a anar cada diumenge a la casa del Senyor

casa de Déu, casa d’oració

casa professa (p.ext.)