ESFEREIR

posar els pèls de punta (a algú) SV, esfereir / (fer) venir a algú sobtadament un gran espant (IEC, A-M)

Al cinema de la cantonada han estrenat una pel·lícula de terror que posa els pèls de punta / En sentir la notícia, se li van posar tots els pèls de punta (Sovint s’usa amb la forma posar tots els pèls de punta (a algú))

posar els cabells drets (a algú), posar els cabells de punta (a algú), gelar la sang (a algú), eriçar els cabells (a algú), deixar (algú) amb els cabells de punta

treure (algú) de compàs (p.ext.)