ESCUDELLAM

plats i olles SCoord, tota mena de vaixella, en conjunt (R-M)

He anat a una botiga de plats i olles a comprar la vaixella (R-M)