ESCRIT

cop de ploma SN, escrit breu, especialment expressant una ordre (R-M)

Tu fes la denúncia, i veuràs com amb un cop de ploma ho tenen arreglat (R-M)

quatre ratlles (p.ext.), quatre mots (p.ext.)

en blanc i en negre SCoord, escrit / dit per a indicar que està escrit, imprès (R-M, *)

Si no t’ho creus ho pots mirar; està en blanc i en negre; tots els diaris en parlen / No cal creure tot el que està en blanc i en negre; moltes vegades no és veritat (R-M)

en lletres de motlle

en blanc (ant.)

en lletres de motlle SP, (en) lletra impresa / publicat (Fr, *)

Ara podrà afirmar el contrari, però les seves primeres declaracions són en lletres de motlle i no se’n podrà desdir fàcilment (També s’usa amb la forma en lletres de motllo)

en blanc i en negre

per escrit SP, per mitjà d’un escrit (IEC)

La tercera amonestació per escrit ja implica una sanció greu / Comunicar per escrit una petició (R-M, EC)

en escrit (v.f.)

quatre ratlles SQ, es diu fam. per a designar una carta (Fr)

He rebut quatre ratlles d’ell (S’usa normalment com a complement dels verbs escriure, fer, rebre, etc.) (Fr)

quatre mots

cop de ploma (p.ext.), carta partida (p.ext.)