ESCOPIR

tirar capellans SV, esquitxar de saliva tot parlant (R-M)

És molt molest parlar amb algú que tira capellans / Quan parla de pressa tira capellans (R-M, EC)