ESCOLTAT

les parets tenen orelles O, haver-hi perill d’ésser escoltat / algú, poder escoltar darrere la paret (R-M, IEC)

No cridis tant, que les parets tenen orelles i potser ens sent algú