ESCOLTAR

aguantar una capa SV, haver d’escoltar una conversa desagradable sense poder-ne defugir (A-M)

La Clara va haver d’aguantar una capa perquè el seu marit i en Pep discutien

badar les orelles (a alguna cosa) SV, escoltar / escoltar atentament alguna cosa (Fr, *)

Bada bé les orelles a allò que diu, perquè el que diu és important (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició postverbal i amb les formes badar bé les orelles (a alguna cosa) i badar bones orelles (a alguna cosa). El complement és opcional)

obrir les orelles (a alguna cosa), dreçar les orelles (a alguna cosa), parar orella (a alguna cosa), escoltar (alguna cosa) amb totes les seves orelles, fer orelles (a alguna cosa)

donar orella (a alguna cosa) SV, escoltar / fer atenció a allò que diu algú, aplicar l’orella a oir quelcom (EC, *)

En Carles sempre dóna orella a tot el que li dic

parar orella (a alguna cosa), obrir les orelles (a alguna cosa), prestar l’orella (a alguna cosa)

fer rotlle (a algú) (p.ext.)

dreçar les orelles (a alguna cosa) SV, posar molt d’esment a allò que hom diu (EC)

Sempre dreça les orelles a tot el que li diem, perquè li agrada rebre bons consells / En sentir que parlaven d’ell va dreçar les orelles per saber què deien (També s’usa amb el modificador en posició postverbal. El complement és opcional) (*, R-M)

obrir les orelles (a alguna cosa), badar les orelles (a alguna cosa), parar orella (a alguna cosa), estar a les escoltes, estar suspès dels llavis (d’algú)

dreçar l’orella (a alguna cosa) (v.f.), llevar-se les lleganyes (p.ext.)

escoltar (alguna cosa) amb totes les seves orelles SV, escoltar atentament (IEC)

Ha escoltat el discurs amb totes les seves orelles, així que ell sabia que això no ho havia dit (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

badar les orelles (a alguna cosa), ésser tot orelles, fer orelles (a alguna cosa), estar pendent dels llavis (d’algú)

ésser tot orelles SV, escoltar amb interès. Atendre (R-M)

Quan va sentir que parlaven d’ell va ésser tot orelles per no deixar escapar cap paraula (R-M)

obrir les orelles (a alguna cosa), escoltar (alguna cosa) amb totes les seves orelles, estar suspès dels llavis (d’algú)

ésser tot ulls (p.ext.)

estar a les escoltes SV, estar atent a collir allò que es diu (IEC)

Si estàs a les escoltes, aviat ho sabràs perquè tothom en parla (R-M)

obrir les orelles (a alguna cosa), dreçar les orelles (a alguna cosa)

estar a l’escolta (v.f.), collir les paraules (p.ext.), posar-se a l’aguait (p.ext.)

estar amb un pam d’orelles SV, expressió emprada per a ponderar l’atenció (IEC)

Mentre els pares parlaven, el nen estava amb un pam d’orelles per assabentar-se de la conversa (També s’usa amb els verbs quedar i restar) (R-M)

obrir les orelles (a alguna cosa), parar orella (a alguna cosa), fer orelles de pam

fer rotlle (a algú) (p.ext.)

estar pendent dels llavis (d’algú) SV, escoltar algú amb molt d’interès (EC)

Estava pendent dels llavis del jutge per saber la sentència

estar suspès dels llavis (d’algú), escoltar (alguna cosa) amb totes les seves orelles

estar suspès dels llavis (d’algú) SV, escoltar algú àvidament / escoltar-lo amb molt d’interès (IEC, EC)

No el molestis, ara està suspès dels seus llavis, deixa que l’escolti

estar pendent dels llavis (d’algú), dreçar les orelles (a alguna cosa), ésser tot orelles

fer orelles (a alguna cosa) SV, escoltar amb atenció (R-M)

Feu orelles a tot el que us diguin / Si aneu a la conferència, feu orelles, que us en demanarà un resum (El complement és opcional) (*, R-M)

obrir les orelles (a alguna cosa), fer orelles de pam, escoltar (alguna cosa) amb totes les seves orelles, badar les orelles (a alguna cosa)

fer orella (a alguna cosa) (v.f.)

fer orelles de pam SV, escoltar amb atenció (R-M)

Ara cal que feu orelles de pam si voleu entendre la següent explicació

fer orelles (a alguna cosa), estar amb un pam d’orelles, obrir les orelles (a alguna cosa)

obrir les orelles (a alguna cosa) SV, escoltar atentament (IEC)

Obre les orelles a tot el que et diré / Al mercat cal obrir les orelles per saber els preus d’uns i altres articles (També s’usa amb el modificador en posició postverbal. El complement és opcional) (*, R-M)

dreçar les orelles (a alguna cosa), fer orelles (a alguna cosa), parar orella (a alguna cosa), badar les orelles (a alguna cosa), fer orelles de pam, estar a les escoltes, estar amb un pam d’orelles, ésser tot orelles

obrir l’orella (a alguna cosa) (v.f.)

parar orella (a alguna cosa) SV, escoltar amb interès (R-M)

Mentre tu i jo parlàvem, la venedora parava orella dissimuladament / Para bé l’orella perquè el que t’haig de dir és molt important (També s’usa amb el modificador en posició postverbal. El complement és opcional) (R-M, *)

obrir les orelles (a alguna cosa), donar orella (a alguna cosa), dreçar les orelles (a alguna cosa), badar les orelles (a alguna cosa), prestar l’orella (a alguna cosa), estar amb un pam d’orelles

parar orelles (a alguna cosa) (v.f.)

prestar l’orella (a alguna cosa) SV, escoltar / fer atenció a allò que diu algú, aplicar l’orella a oir quelcom (EC, *)

Prestar l’orella a les paraules d’algú / Quan diguin la sentència, presta bé l’orella (També s’usa amb el modificador en posició postverbal) (IEC, *)

donar orella (a alguna cosa), parar orella (a alguna cosa)

prestar orella (a alguna cosa) (v.f.)