ESCOLAR-SE

anar com un canal SV, tenir hemorràgia molt abundant (EC)

Es va fer una ferida molt profunda i anava com un canal

fer sang (a algú) (p.ext.)