ESCAURE

anar al pèl SV, ésser adequat / de manera convenient (*, R-M)

Aquest color hi va al pèl. No en podia trobar d’altre que fos més encertat / Noi, aquest barret et va al pèl / Aquesta camisa et ve al pèl, ni feta expressament per a tu (També s’usa amb el verb venir) (R-M, Fr, *)

anar al punt, anar que ni pintat, com l’anell al dit, com un guant, caure bé (a algú)

anar a pèl (v.f.), fer pega (ant.)

anar al punt SV, escaure / alguna cosa, ésser adequada a algú o a alguna altra cosa, contribuir a la seva bellesa (Fr, *)

El vestit et va al punt: no és ni massa gran ni massa petit / Aquesta tauleta hi va al punt, en aquesta sala (També s’usa amb el verb venir) (Fr, *)

anar al pèl, anar que ni pintat, com l’anell al dit, com un guant

fer pega (ant.)

anar que ni pintat SV, anar exactament a mida, ajustant-se perfectament al cos, a la moda, etc. / escaient, bé (EC, R-M)

Aquest vestit et va que ni pintat: et queda molt bé / Em ve que ni pintat que arribis ara, perquè així puc anar a comprar tot allò que necessito / Els pantalons et van com a pintats / Aquest vestit et va pintat (També s’usa amb el verb venir i amb les formes anar com a pintat i anar pintat) (*, *, *, IEC)

anar al pèl, anar al punt, com un guant, com l’anell al dit

quedar-li com unes calces de capellà (a algú) (ant.), vestir bé (p.ext.), tocat i posat (p.ext.)

caure bé (a algú) SV, escaure / venir ben adaptat al cos, de manera que faci impressió agradable a la vista (R-M, A-M)

Aquestes faldilles segur que cauen bé, no cal que te les emprovis / Aquesta brusa et cau molt bé / Aquesta pintura és massa fosca i al rebedor no hi cau bé (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial) (*, EC, R-M)

anar al pèl

caure malament (a algú) (ant.)

ANT

quedar-li com unes calces de capellà (a algú) SV, quedar molt bé (dit irònicament) (A-M)

Aquests pantalons et queden com unes calces de capellà. Jo si fos tu, me’ls canviaria

caure malament (a algú)

anar que ni pintat (ant.), anar com un alarb (p.ext.)

[Vallès (A-M)]