ESCARRÀS

ésser un esdernec de feina SV, esforçar-se excessivament a treballar (A-M)

És un esdernec de feina, no para mai quiet, sempre treballa

ésser un escarràs de feina, ésser un ase de feina

treballar com un negre (p.ext.), llarg de mans (p.ext.)

portar una vida de gos SV, viure molt escarrassadament, sense poder fer altre que treballar (EC)

Porta una vida de gos; no para de treballar i no té temps d’estar amb els de casa / Duu una vida de gos, però és que ha de mantenir la seva família (També s’usa amb el verb dur)

viure com un gos

ésser un escarràs de feina (p.ext.), treballar com un negre (p.ext.), fer vida de gos (p.ext.)