ESCARMENTAT

amb les mans al cap SP, [anar-se’n] escarmentat / [acabar] malparat en una disputa, discussió, etc., o ésser desairat en una petició o pretensió (IEC, EC)

Semblen molt ben disposats a treballar en equip, però tothom que ha provat de col·laborar-hi n’ha sortit amb les mans al cap (S’usa normalment amb verbs de moviment i també amb el verb quedar) (R-M)

emmascarat pel cul de la paella, amb una mà al davant i una altra al darrere

anar-se’n amb la cua entre cames (p.ext.)

gat escaldat SN, escarmentat / dit per a referir-se a algú que ha pres ensenyament del que ha experimentat per no tornar a incórrer en falta, a arriscar-se, etc. (R-M, *)

No voldrà prendre-hi part; és gat escaldat. La darrera vegada li va resultar molt malament i no vol repetir el fracàs / És gat escaldat; s’hi va fer mal un cop i ja no hi vol tornar més (R-M)

quedar escaldat

Del refrany: «Gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou» (EC)

no anar-se’n a penedir a Roma SV, ésser castigat per si mateix, sense haver-ho d’ésser per altri (A-M)

Tu vés fent, que no te n’aniràs a penedir a Roma, no

no haver d’anar a Roma per la penitència

ja cal que es calci (p.ext.), ja te n’aniràs a penedir a Roma (p.ext.)

no anar-se’n de buit SV, rebre una reconvenció o escarment (R-M)

Si s’atreveix a dir-los tot això, no se n’anirà de buit; no són gent que es deixin insultar sense tornar-s’hi (R-M)

caure-li un bon paquet (a algú)

no haver d’anar a Roma per la penitència SV, ésser castigat per si mateix, sense haver-ho d’ésser per altri (A-M)

Si vas a dormir a casa seva, no hauràs d’anar a Roma per la penitència. Tu mateixa t’adonaràs del teu error

no anar-se’n a penedir a Roma

quedar escaldat SV, escarmentar-se / algú, haver pres ensenyament del que ha experimentat per no tornar a incórrer en falta, a arriscar-se, etc. (R-M, *)

D’aquella feta va quedar escaldat i no vol pas repetir-ho / En aquell negoci va quedar ben escaldat (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival) (R-M, *)

agafar-se els dits, gat escaldat

deixar (algú) escaldat (inv.), quedar com un drap brut (p.ext.), quedar retratat (p.ext.)

una i oli SCoord, es diu per a indicar que ha romàs escarmentat d’una cosa i que no tornarà a caure-hi / es diu per a significar penediment i que el fet no tornarà a passar (A-M, R)

Presentar-me a ses eleccions? No. Una i oli

i pus (p.ext.), i prou (p.ext.), estar (d’algú o d’alguna cosa) fins al capdamunt (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]