ESCALAR

donar l’escalada SV, escalar / escalar els murs d’una fortalesa per assaltar-la (Fr, *)

Donar l’escalada als murs de la ciutat assetjada (EC)

fer escaleta (a algú) SV, ajudar a enfilar-se algú fent-li escala amb les mans (R-M)

Va fer escaleta a aquell nen petit perquè pogués enfilar-se dalt del mur / Fes-li escaleta, que vol pujar a l’arbre per collir cireres (*, R-M)

fer espatlleta (a algú), fer esqueneta (a algú), fer canca (a algú)

fer la cadireta (p.ext.)