ESCALA

ram d’escala SN, tros d’escala d’un replà a l’altre / tram o tramada d’escala, entre dos replans / porció d’escala compresa entre dos replans consecutius (R-M, IEC, EC)

En el segon ram d’escala hi ha un graó escrostonat; s’ha d’arreglar (R-M)