ESCAC

donar escac SV, posar un dels jugadors d’escacs una peça en una casa des d’on pot matar el rei, la reina, etc., de l’adversari en una sola jugada (EC)

L’adversari em va donar escac al rei al cap de mitja hora d’iniciar el joc

fer escac

en escac (p.ext.), escac i mat (p.ext.)

en escac SP, [estar] amenaçat el rei, en el joc d’escacs, d’ésser matat per una peça contrària en una sola jugada (EC)

El jugador rus està a punt de guanyar perquè el rival té el rei en escac

donar escac (p.ext.), escac i mat (p.ext.), fer escac (p.ext.)

escac i mat SCoord, expressió emprada en el joc d’escacs per a indicar que el rei que està en escac no el pot eludir, i per tant la partida és acabada (EC)

Al cap de cinc minuts ja em va dir: escac i mat!

en escac (p.ext.), donar escac (p.ext.), fer escac (p.ext.)

fer escac SV, posar un dels jugadors d’escacs una peça en una casa des d’on pot matar el rei, la reina, etc., de l’adversari en una sola jugada (EC)

Vaig fer escac al rei i vaig haver guanyat la partida / Un cop em va fer escac ja vaig tenir la partida perduda

donar escac

en escac (p.ext.), escac i mat (p.ext.)