ESBRAVAR-SE

buidar el sac SV, esbravar-se dient coses que costaven de retenir (EC)

Ja feia dies que li volia dir el que pensava sobre el seu comportament: tenia ganes de buidar el sac

fer la verinada, treure la verinada, buidar el pap, abocar-ho tot, rebentar el bot

fer la verinada SV, desfogar-se, alleugerir-se tossint, escopint, cridant, etc. (A-M)

El que li ha succeït és molt gros; és natural que faci la verinada escridassant tothom sense motiu; ja li passarà / Estava rabiós, però havent fet sa verinada ha quedat tranquil (R-M, *)

treure la verinada, buidar el pap, buidar el sac, abocar-ho tot, rebentar el bot, donar gust a la boca

[Mall. (A-M)]