ESBATANAR

obrir (alguna cosa) de porta en ample SV, esbatanar, obrir en tota l’amplitud (A-M)

No romp ses relacions amb sa família, però està obert de porta en ample tot lo dia a parents i externs (A-M)

obrir (alguna cosa) de bat a bat, obrir (alguna cosa) de pal en pal