ESBARJO

temps lliure SN, temps destinat a activitats d’oci, d’esbargiment, etc.

Hem tingut temps lliure tota la tarda / El seu temps lliure el dedica a escoltar música

fer festa (p.ext.)