ESBACONAR

fer la missa (a algú) SV, (un animal) obrir-lo des del cap fins a la coa, per desxuiar-lo (A-M)

Va fer la missa al porc

obrir (algú) en canal

[Morella (A-M)]