ERROR

fe d’errates SN, llista de les errates d’un llibre (IEC)

Aquest error apareix a la fe d’errates del diari (També s’usa amb la forma fe d’errades)

mal pas SN, mala acció (R-M)

Era un home ric, abans de fer aquest mal pas que l’ha dut a la presó; fou una qüestió de contraban (R-M)

mala nota (p.ext.), mal cap (p.ext.), fer un mal cuinat (p.ext.)

nota falsa SN, nota equivocada produïda per una mala entonació o per l’error d’un o diversos intèrprets d’una peça musical (EC)

A l’examen de piano no et pots permetre tocar una nota falsa, perquè et poden suspendre