EQUIVOCAR-SE

bollar-la SV, cometre una gran errada, equivocar-se (IEC)

Amb unes afirmacions tan contundents la va bollar

fer-la com un cove, cagar-la, espifiar-la, vessar-la, ficar la pota, ficar la gamba, ficar el rem, fer-ne una com un cove

cagar-la SV, espatllar un negoci, fer un disbarat (IEC)

Va invertir diners en unes accions que han perdut valor, la va cagar / Es va equivocar en contractar un comptable que després el va estafar, la va ben cagar

espifiar-la, vessar-la, fer-la com un cove, bollar-la, ficar la pota, ficar la gamba, ficar el rem, fer-ne una com un cove, trencar-se el coll

fer-la grossa (p.ext.), fer-ne una de grossa (p.ext.), dir-ne una de l’alçada d’un campanar (p.ext.), fer-ne una de l’alçada d’un campanar (p.ext.)

caure en error SV, equivocat / cometre un error (Fr, *)

Vas caure en error quan vas creure que aquelles accions pujarien

fer un pas fals, fer una passa en fals

caure en l’error (v.f.)

dir una cosa per una altra (a algú) SV, dir involuntàriament un concepte per un altre (EC)

El conserge m’ha dit una cosa per una altra: que la reunió començava a les sis quan en realitat l’inici s’havia fixat per a les cinc (També s’usa amb les formes dir una cosa per l’altra (a algú) i dir una cosa per altra (a algú))

creuar-se-li els cables (a algú)

escopir fora de sa trona SV, dir o fer despropòsits / equivocar-se, fallar a la vista dels altres (Fr, R)

Calla!, perquè escups fora de sa trona

pixar fora de test, cagar fora de l’orinal, tocar el bombo, tocar l’orgue, tocar timbals

[Mall. (A-M)]

espifiar-la SV, cometre un error (IEC)

No parava d’espifiar-la, per això l’han acomiadat de la feina

cagar-la, errar el tret, ficar la pota, fer-la com un cove, tenir mal ull, bollar-la, vessar-la, ficar la gamba, ficar el rem, ficar-se de peus a la galleda, fer-ne una com un cove, errar el cop, trencar-se el coll

anar-se’n a la pífia (p.ext.)

fer bon catxo SV, fer una cosa que no convenia o no es desitjava (A-M)

Hem fet bon catxo! (A-M)

fer-la grossa, fer-la bona

fer-ne una de bombero SV, fer quelcom inconvenient, cometre un error

No m’estranya que l’acomiadessin de la feina, perquè cada dia en feia una de bombero

fer-ne una de bona, fer-ne una de crespa, fer-ne una de grossa, fer-ne una de l’alçada d’un campanar

[bombero: mot no registrat a l’IEC]

fer-ne una de bona SV, cometre un error

N’has fet una de bona. Per què li has regalat un ram de flors, si hi té al·lèrgia? / Amb aquesta conducta, aviat en farà alguna de bona / Si no li diguéssim la veritat, en faríem una de bona (També s’usa amb la forma fer-ne alguna de bona)

fer-la grossa, fer-ne una de grossa, fer-la bona, fer-ne una de crespa, fer-la com un cove, fer-ne una com un cove, fer-ne una de bombero

fer-ne una de crespa SV, fer quelcom inconvenient / fer una grossa atzagaiada (R-M, EC)

Me n’ha tornat a fer una de crespa: ha arribat dues hores tard a la reunió

fer-la blava, fer-la grossa, fer-ne una de bona, fer-la bona, fer-la com un cove, fer-ne una com un cove, fer-ne una de grossa, fer-ne una de bombero

fer pota SV, espifiar / fer malament alguna cosa, cometre un error (R-M, *)

Aquesta vegada ha fet pota; no ha encertat res (R-M)

fer una planxa (p.ext.)

[Balaguer, Valls (A-M)]

fer un pas fals SV, cometre un error, una falta (IEC)

En aquesta feina, cal evitar fer un pas fals, perquè sempre hi ha algú que pot aprofitar-se dels vostres errors

fer una passa en fals, errar el tret, pensar fer un gran salt i haver fet una petita camada, fer una patinada, fer un mal cuinat, fer una atzagaiada, caure en error

fer un pas en fals (v.f.), fer un pas endarrere (p.ext.)

fer una atzagaiada SV, equivocar-se / cometre una acció irreflexiva, inconsiderada (Fr, *)

Va fer una atzagaiada a la feina i mai no la hi van perdonar

fer un pas fals, fer una passa en fals

fer una passa en fals SV, estar desencertat (R-M)

En aquesta qüestió heu d’evitar fer una passa en fals; ells poden aprofitar una equivocació vostra per perjudicar-vos (R-M)

fer un pas fals, fer una patinada, fer un mal cuinat, fer una atzagaiada, caure en error

fer una patinada SV, cometre un error

Durant el seu discurs, va fer una patinada que ningú no la hi perdonà (També s’usa amb el nom relliscada)

fer-la com un cove, fer un pas fals, fer una passa en fals, fer-ne una com un cove

fer una planxa SV, cometre una indiscreció (Fr)

Avui he fet una planxa espantosa: he confós la Maria amb una altra persona (També s’usa amb la forma fer planxa)

ficar-se de peus a la galleda, fer-la bona, ficar el rem, ficar la pota

fer-la blava (p.ext.), afluixar la llengua (p.ext.), anar-se’n de la boca (p.ext.), desenterrar morts (p.ext.), fer pota (p.ext.)

ficar el rem SV, espifiar-la / cometre un error (R-M, *)

Ara sí que has ficat el rem; l’has pres per altre (R-M)

fer una planxa, ficar-se de peus a la galleda, espifiar-la, ficar la gamba, ficar la pota, ficar-se de peus a l’aigua, bollar-la, cagar-la, vessar-la

ficar la gamba SV, dir o fer una cosa inconvenient, ridícula

Sempre que té una feina nova fica la gamba i l’acomiaden / És una persona que sempre fot la gamba: diu coses que no hauria de dir (També s’usa amb el verb fotre)

ficar la pota, ficar el rem, ficar-se de peus a la galleda, ficar-se de peus a l’aigua, bollar-la, cagar-la, espifiar-la, vessar-la

ficar la pota SV, intervenir en alguna cosa desencertadament, fent o dient una bestiesa, un despropòsit (A-M)

Tothom guardava el secret, però un d’ells va ficar la pota parlant-ne amb algú que no havia de saber-ho / Quan vas dir que jo no havia anat al cinema dissabte, vas fotre la pota de mala manera (També s’usa amb el verb fotre) (R-M, *)

fer una planxa, ficar-se de peus a la galleda, ficar la gamba, espifiar-la, ficar el rem, ficar-se de peus a l’aigua, bollar-la, cagar-la, vessar-la

ficar-se de peus a l’aigua SV, dir o fer una cosa inconvenient, ridícula (IEC)

En dir que no el coneixia es va ficar de peus a l’aigua perquè molts els havien vist junts / És un especialista a fotre’s de peus a l’aigua (També s’usa amb el verb fotre)

ficar-se de peus a la galleda, ficar la pota, ficar la gamba, ficar el rem

pegar de cap com els bolls SV, sofrir una equivocació grossa, cometre una falta de previsió (A-M)

Quan es va oblidar d’anar-hi, va pegar de cap com els bolls

picar de cap

[Mall. (A-M)]

pensar fer un gran salt i haver fet una petita camada SCoord, dit de qui creia fer un bon negoci i l’ha fet petit (EC)

En Joan no ho ha calculat bé, pensava fer un gran salt i ha fet una petita camada

fer un pas fals

picar de cap SV, equivocar-se per haver obrat precipitadament

En aquesta qüestió sí que has picat de cap; havies de reflexionar més abans de resoldre (R-M)

pegar de cap com els bolls

anar de boig (p.ext.), tirar-s’hi de cap (p.ext.), tirar sense engaltar (p.ext.)

prendre la «a» per la «b» SV, equivocar-se / confondre les coses o les idees / prendre una cosa per altra / equivocar-se en el judici d’una cosa, confondre una cosa amb una altra (R-M, A-M, IEC, EC)

Reconeix, almenys, que has pres la «a» per la «b» (R-M)

contestar glorificat a matines, confondre el cul amb les témpores, confondre els ous amb els cargols, confondre la gimnàstica amb la magnèsia, creuar-se-li els cables (a algú)

anar errat de comptes (p.ext.)

senyar-se amb la mà esquerra SV, obrar desencertadament i de manera perjudicial (A-M)

Si escull aquesta opció, serà com si se senyés amb la mà esquerra

senyar-se amb la mà dreta (ant.)

tenir mal ull SV, no encertar (R-M)

Vas tenir mal ull en escollir aquesta catifa; els colors no s’adiuen amb la cambra / Vas tenir mal ull a anar-hi amb auto; hi hauries sortit guanyant fent el viatge en tren / Per saber l’edat d’una persona sempre he tingut molt mal ull (També s’usa amb la forma tenir molt mal ull) (R-M, R-M, *)

espifiar-la, no rascar bola

tenir ull (ant.), tenir vista (ant.), tenir ulls a la cara (ant.), tenir cop d’ull (ant.)

tocar el bombo SV, dir o cometre un despropòsit (R-M)

Fent aquesta afirmació, sí que ha tocat el bombo; més li valia callar (R-M)

pixar fora de test, tocar l’orgue, tocar timbals, escopir fora de sa trona

tocar l’orgue SV, cometre o dir un despropòsit (R-M)

En realitat, quan es va queixar, tocava l’orgue; no hi havia motiu (R-M)

pixar fora de test, tocar el bombo, tocar timbals, escopir fora de sa trona

tocar timbals SV, dir despropòsits, desbarrar (R-M)

Em sembla que t’equivoques i toques timbals, va dir que vindria la setmana que ve i no pas demà

tocar el bombo, tocar l’orgue, escopir fora de sa trona, pixar fora de test

treure els peus de solc SV, sortir de la raó (R-M)

Contestant així, ja has tornat a treure els peus de solc / Tenia arguments de prou pes per a convèncer-los, però va treure els peus de solc i no ho aconseguí (R-M)

anar fora de corda

no tenir dos dits de front (p.ext.), no tenir dos dits de seny (p.ext.)

treure’s un ull pensant senyar-se SV, equivocar-se greument amb gran detriment propi / obrar en perjudici propi quan hom pensava obrar en propi benefici (Fr, A-M)

Aquest noi mai no l’encerta, sempre es treu un ull pensant senyar-se (També s’usa amb les formes treure’s els ulls pensant senyar-se i treure’s l’ull pensant senyar-se)

errar el tret

anar lluny d’osques (p.ext.), anar errat de comptes (p.ext.), fer coster (p.ext.), cavar la pròpia fossa (p.ext.), tirar-se pedres a la pròpia teulada (p.ext.)

vessar-la SV, cometre un error (EC)

La va vessar dient-li que n’estava profundament enamorat / L’heu ben vessada, contestant això a l’examen! (*, IEC)

cagar-la, bollar-la, espifiar-la, ficar la pota, ficar la gamba, ficar el rem