EQUIVALÈNCIA

digues-li atxa O, expressió que indica equivalència (R-M)

D’anar-hi a peu o en bicicleta, digues-li atxa; de tota manera et cansaràs perquè fa molta pujada (R-M)

digues-li naps, digues-li cols; digues-li com vulguis; tant se val…com; si fa no fa; poc ençà poc enllà

o sigui SConj, locució conjuntiva que denota equivalència (EC)

La vida són quatre dies, o sigui, millor que no perdis el temps (També s’usa amb la forma o sia)

és a dir