EQUIPAT

a prova SP, expressió que denota que una cosa reuneix les condicions requerides per a l’ús a què hom la destina (EC)

—Tu creus que es trencarà? —Tranquil, està fet a prova / Aquestes maletes són realment a prova, no crec que es malmetin fàcilment quan viatgen

en bones condicions (p.ext.), ni fet a mida (p.ext.)