EQUIPAMENT

béns d’equipament SN, conjunt de béns materials, tals com plantes industrials, maquinària, instal·lacions, serveis, etc., necessaris per al funcionament d’una unitat de producció (EC)

Necessitem uns béns d’equipament més sofisticats, si volem que l’empresa funcioni