ENVERS

amb relació a SP, envers / vers a (EC, *)

És respectuós amb relació als seus superiors (EC, *)

en relació amb (v.f.)