ENVERMELLIT

més vermell que un tomàquet SA, es diu d’una cosa envermellida de manera anormal, més vermella del que pertoca (A-M)

Va prendre el sol en excés i ara té la pell més vermella que un tomàquet

més vermell que un pebrot, més vermell que un indiot, vermell com un tomàquet