ENVELLIT

estar passat (algú) SV, envellit / es diu d’una persona, especialment una dona, que té un aspecte més envellit del que li correspon per l’edat (Fr, *)

Es nota que ha tingut una vida dura perquè, per l’edat que té, està passat / Aquesta dona només té 40 anys però està passada (*, Fr)

haver de treure (algú) a prendre el sol amb un garbell SV, es diu d’una persona envellida (A-M)

Té molts anys, aviat l’hauran de treure al sol amb un garbell

haver de treure (algú) en un cabasset al sol

haver de treure (algú) en un cabasset al sol SV, expressió que hom diu referint-se a una persona envellida (EC)

Últimament s’ha envellit molt, l’hauran de treure en un cabasset al sol (També s’usa amb la forma haver de treure (algú) en cabasset al sol)

haver de treure (algú) a prendre el sol amb un garbell

haver de treure (algú) amb un cabasset al sol (v.f.), no aguantar-se els pets (p.ext.)

haver fet atots SV, haver donat de si tot el que hom podia donar, trobar-se al davallant de la vida, perdut tot delit, tota energia / estar en plena decadència o en la impotència (IEC, A-M)

El meu avi diu que ja ha fet atots, que ja ha viscut prou i que només li queda esperar la mort

tenir un peu a la tomba (p.ext.), tenir un peu al cementiri (p.ext.), ésser com un cos sense ànima (p.ext.)