ENVEJAR

beure’s el fetge (d’algú) SV, prendre o voler prendre els béns a algú, o tenir-ne molta enveja (A-M)

En Joan se’m beuria el fetge i tot el que tinc, si pogués

menjar-se el fetge (d’algú)

fer denteta (a algú) SV, fer enveja menjant (IEC)

Gairebé fa denteta veure amb el gust que menja (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició prenominal) (R-M)

fer venir aigua a la boca (a algú)

fer dentetes (a algú) (v.f.), ballar-li l’aigua als ulls (a algú) (p.ext.)

fer-li set (a algú) SV, despertar ambició (R-M)

Sempre li ha fet set el camp que té la seva germana perquè és més bo que el seu / Aquest hort em fa molta set; no pararé fins que serà meu (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició prenominal) (R-M, A-M)

tenir fred de peus (inv.)

posar-se-li les dents llargues (a algú) O, envejar maliciosament la sort d’un altre

Quan li he explicat el viatge que hem fet, se li han posat les dents llargues