ENVEJA

fer miroies (a algú) SV, fer a la vista d’algú quelcom que li desperti un desig / fer glatir / ensenyar una cosa per fer gana als altres (R-M, IEC, A-M)

No li facis miroies menjant davant d’ell coses que no pot menjar / Com si em fes miroies, canviava de vestit (R-M, A-M)

fer babarotes (a algú), fer mirallets (a algú)

[Olot, Emp. (A-M)]

fer venir salivera (a algú) SV, excitar granment l’apetit, un desig (IEC)

Quin bé de Déu de figues! Fan venir salivera / No parlis de maduixes, que em fas venir salivera (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició prenominal) (*, R-M)

fer saliva (a algú), fer venir aigua a la boca (a algú), fer ensalivar, fer babarotes (a algú), fer denteta (a algú)

ésser pecat mortal (p.ext.)

qui pogués plorar amb els seus ulls O, dit amb enveja de qui es plany indegudament / es diu manifestant enveja envers una persona que és planyuda excessivament / es diu a una persona que es queixa de la seva sort, per a indicar-li que no té motiu per a queixar-se (R-M, IEC, A-M)

Sempre es queixa! Qui pogués plorar amb els seus ulls! No li falta res / Qui pogués plorar amb els teus ulls, no entenc per què et queixes (S’usa amb els possessius de segona i de tercera persones) (R-M, *)