ENVEJÓS

tenir fred de peus SV, engelosir-se / sentir enveja (R-M, A-M)

Les persones que tendeixen a tenir fred de peus ben segur que deuen passar molts mals moments / D’ençà que la germana gran festeja, la segona té un fred de peus que no la deixa viure; sempre ha estat gelosa (R-M)

tenir fred als peus (v.f.), fer-li set (a algú) (inv.)