ENVASAT

envasat al buit SA, mètode d’envasament que consisteix a eliminar totalment l’aire de l’interior d’un envàs sense reemplaçar-lo per cap altre gas, això permet augmentar la vida útil del producte que conté

És pernil envasat al buit / Hem comprat uns productes envasats al buit

fer el buit (p.ext.)

ANT

a granel SP, sense envasar, sense empaquetar (IEC)

Pots comprar la fruita a granel / Quan vagis en aquella masia compra llet a granel (EC, *)

en orri, a lloure

a pes (p.ext.)

ANT

en orri SP, sense envasar, sense empaquetar

Comprem les olives negres en orri

a granel, a lloure

a orri (v.f.), a pes (p.ext.)