ENVANIT

no saber acabar SV, algú, no saber estar-se d’explicar amb detalls alguna cosa que l’envaneix / donar importància (*, R-M)

Quan parla de casa seva no sap acabar; li agrada contar grandeses (R-M)

fer plat (d’alguna cosa) (p.ext.), pujar-li els fums al cap (a algú) (p.ext.)