ENUTJOSAMENT

a mal so SP, de mala manera, enutjosament (A-M)

Si ens diuen les coses a mal so, no farem res

de qualsevol manera