ENUMERACIÓ

què direm de O, expressió emprada per a continuar una enumeració (EC)

I què direm dels filòsofs? (EC)