ENTRONITZAR

pujar al tron SV, esdevenir rei (IEC)

Quan va pujar al tron només tenia setze anys

deposar la corona (ant.), cenyir la corona (p.ext.), cenyir la diadema (p.ext.)